Reküperatör

Reküperatör

 

Reküperatör, havadan havaya ısı transferi sağlayan ısı geri kazanım sistemidir. Başka bir ifadeyle sıcak gazın içerdiği ısı enerjisinin daha soğuk bir havaya geçmesine olanak sağlayan ekipmana reküperatör denir.

Reküperatör Kullanımının Avantajları

Reküperatör kullanımının sağladığı birçok yarar vardır. Bu yararları şu şekilde açıklamak mümkündür:

 

  •  Çevresel ısı kayıplarını azaltır.
  •  Reküperatör kullanımı ile yüksek verim elde edilir.
  •  Yakıt tasarrufu sağlarlar.

Tüm bu yararlarıyla birçok alanda kullanımı mevcut olan reküperatörler, sıcak hava içinde yer alan ısıyı soğuk havaya aktarmada güzel sonuçlar ortaya çıkarır.