Gövde Borulu Isı Değiştiriciler

Gövde Borulu Isı Değiştiriciler

Bu ısı değiştiricisi, silindirik bir gövde ile bunun içindeki birbirine paralel borulardan meydana gelir. Akışkanlardan biri boruların içinden, diğer akışkan ise gövde içinden akar. Ana elemanları borular veya boru demeti, gövde, boruların tespit edildiği ön ve arka aynalar ile gövde içindeki akışı yönlendiren perdelerdir. Firmamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tasarımı yaparak, Gövde Borulu Isı Değiştiricilerini Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde imal etmektedir.

Düz Borulu Isı Değiştiricileri

Pratikte çift borulu olanların yanı sıra, boru demetinden yapılmış çeşitlerine de rastlanır. Çift borulu olanlar, en basit ısı değiştirici tipidir. Sistem genellikle aynı eksenli iki borudan yapılır. Akışkanlardan biri içteki borudan akarken, diğer akışkan dışarıdaki borudan akar. Akışkanların akış yönleri paralel veya ters akımlı olabilir.

 

Firmamız, Düz Borulu Isı Değiştiricilerini müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli tasarımı yaparak Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde imal etmektedir.

U Borulu Isı Değiştiricileri

Üretimi Düz Borulu Isı Değiştiricileri ile benzer olması ile beraber, aralarındaki en büyük farklar, boruların bir tarafının u şeklinde kıvrılması ve ısı değiştiricisinin borularının u şeklinde olan kısımdaki aynanın ısı değiştiricisine konmamasıdır.

 

Firmamız, U Borulu Isı Değiştiricilerini müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli tasarımı yaparak Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde imal etmektedir.

Uygulama Alanları

  • Petrol Rafineleri
  • Termik Santraller
  • Kimya Endüstrisi
  • Tekstil Endüstrisi
  • Gemi Endüstrisi